Der er mange nødvendige opgaver og spændende ideer vi skal arbejde med i 2022 og i den kommende byrådsperiode. Den nye konstellation i konstitueringen af byråde

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Image

Hvad skal vi de næste 4 år?

Der er mange nødvendige opgaver og spændende ideer vi skal arbejde med i 2022 og i den kommende byrådsperiode. Den nye konstellation i konstitueringen af byrådet betyder, at vi vil gøre os ekstra umage for at række ud til alle. Det vil vi gøre så ofte som overhoved muligt. I første omgang er vores mål at samtlige partier, sammen vil første del af året på, at lave skitsen til hvad vi i fællesskab skal opnå i denne valgperiode for at indfri ønskerne fra borgerne bedst muligt.

Vi skal behandle vores mest udsatte borgere ordentligt. Velfærdsområderne ligger vores hjerte meget nært og var årsagen til at vi overhovedet gik ind i politik. Derfor kommer vi til at følge handleplanen på socialområdet meget tæt.

 

Derfor er det et kardinalpunkt for vores, at den handleplan vi har sat gang fører til en mærkbar forskel på før og efter. Det ved vi at rigtig mange borgere allerede nu fornemmer og den kurs skal fortsætte. Desuden lancerer vi en ny og omsorgsfuld værdighedspolitik i Egedal. Den skal sikre, at vi har konstant fokus på de mest udsatte ældre.

Skole, børnehaver og vuggestuer er, ligesom i landets øvrige kommuner, under pres med manglen på uddannet personale. Vi glæder mig til at komme helt tæt på området så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger på udfordringerne. Vi skal sammen med institutionerne skabe mere glæde i arbejdet og lade den enkelte lærers faglighed være med til at give den bedst mulige læring og hverdag for vores børn.

Vi har en skøn og smuk kommune med mange engagerede borgere. Det er vigtigt at alle, der vil bliver hørt og inddraget og at vi, som politikere og kommune, får rakt ud til alle. Derfor ser vi frem til anbefalingerne fra de to opgaveudvalg om borgerdialog, som vi nedsætter i de kommende måneder. Vi vil have det som min fornemmeste opgave at bidrage til, at Egedal bliver en kommune, hvor vi sætter nye standarder for, hvordan vi sikrer dialog og inddragelse. 

Men vi kommer til at sætte mit eget præg på den løbende dialog med borgerne. hvor døren er åben så ofte, som der er behov, det har vi allerede meldt ud i organisationen og vil hermed gøre det samme til hver af jer, der læser med.

Vi skal være Danmarks mest fleksible arbejdsplads. Ingen andre kommuner har taget så store skridt, med så mange spændende initiativer som Egedal. Der er forsøg i gang med individuel planlægning af arbejdstid, orlov efter behov, motion i arbejdstiden og meget mere. Uanset, hvor vi som mennesker og medarbejdere står i vores livscyklus, har vi alle behov for at kunne tilpasse vores arbejde og øvrige liv så vi er hele og sunde mennesker. Det tror vi på er helt afgørende for at fastholde og rekruttere de allerbedste medarbejdere i fremtiden

Noget andet vi glæder os til og gerne vil kvittere for, er Statsministerens udmeldelse i hendes nytårstale, hvor hun slår fast at alle landets kommuner nu kan blive fritstillet fra en masse statslige regler på velfærdsområderne. Det betyder at vi lokalt her i Egedal selv kan skabe den folkeskole, ældrepleje eller børnehave vi ønsker. Den udfordring ser vi meget frem til at tage op.

For at få den bedste start og indblik i hvad det vil sige at arbejde i Egedal Kommune, skal Vicky i den kommende tid i praktik i alle hjørner og hos alle fagligheder i kommunen. Som sagsbehandler af byggesager, som vikar hos vores yngste i daginstitutionerne, som medhjælper hos vores ældre på plejecentrene. Men også på rådhuset og materielgården glæder Vicky sig til at være føl, og se hvad medarbejderne sidder med af opgaver.

.