Nytårshilsen fra borgmesteren

Bragt i Frederiksborg Amts Avis den 31.december 2022

Det første år med et nyt byråd er allerede gået og mange ting er nået.

Jeg glæder mig over, at vi i Socialdemokratiet har fået chancen for at vise, hvad vi kan som borgmesterparti hér i Egedal.

Jeg er glad for, at det allerede i det første år har været muligt at gennemføre en del af de punkter som konstitueringsparterne var enige om ved årets start. Det glæder mig også, at der er skabt fælles politiske fokusområder som hele Byrådet er sammen om. Det er et godt udgangspunkt for, at vi i fællesskab kan løse de opgaver, vi står overfor.

På trods af svære omstændigheder kunne byrådets partier og lister blive enige om budgettet for 2023. Det er jeg meget stolt af. Som bekendt var der ikke mulighed for udvidelser på grund af ydre omstændigheder såsom Corona, krig i Ukraine, energikrise og inflation - og ikke mindst en meget stram kommuneaftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.

Jeg vil gerne takke for det gode og konstruktive samarbejde i byrådet, og for den store opbakning jeg møder fra borgere og samarbejdspartnere. Jeg er gået ind i opgaven som borgmester med stor nysgerrighed, ydmyghed og vilje til at samarbejde.

I årets løb har jeg været i praktik på mange af kommunens arbejdspladser, og det fortsætte jeg med i 2023. Vi har nogle utrolig dygtige og dedikerede medarbejdere, som jeg er så stolt af at stå i spidsen for.

Jeg ser frem til at tage hul på endnu et år med de opgaver og udfordringer vi står overfor, både som kommune og som land.

Vi er nødt til at stå sammen for at løse de svære opgaver. For sammen er vi stærkere. Rigtig godt nytår

Vicky Holst Rasmussen Borgmester