Fra 28. oktober 2021

Pladskapaciteten i område Ganløse

- Læserbrev skrevet af: Vicky Holst Rasmussen

På byrådsmødet 27/10 var der fremsat af Det Radikale Venstre et medlemsforslag angående justering af pladskapaciteten i Område Ganløse. Vi ser med stor alvor på den opstået kapacitetsudfordring. Derfor stillede vi et ændringsforslag til medlemsforslaget, da vi mener at medlemsforslaget i sin form havde for mange ubekendte. Vi stillede følgende ændringsforslag:


Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om, at sagen oversendes til videre behandling i Familieudvalget mhp. at kvalificere økonomi, børnetal og konsekvenser. Sagen behandles på Familieudvalgets møde i december 2021.


Sagen om pladskapaciteten i Område Ganløses har været i Familieudvalget i oktober, som en orienteringssag.
I medlemsforslaget blev der fremført at driften af kapacitetsudvidelsen skal tages inden for den eksisterende ramme. Vi ønsker at få belyst hvad det har af konsekvenser.
Byrådet har gennem Familieudvalget for nyligt besluttet at hæve kapaciteten i Slagslunde. Vil konsekvensen af medlemsforslaget give tomme eller halvtomme lokaler i Slagslunde, når kapacitetsudvidelsen er færdig?


Vi bliver nødt til at sikre at løsningen for Område Ganløses børn er den rigtige. Vi vil være sikre på at løsningen på kapacitetsudfordringen er nok.


Prognoserne for kommunen har ændret sig meget den seneste tid og vi vil gerne have belyst om løsningen i medlemsforslaget er tilstrækkeligt og om det overhovedet kan lade sig gøre.
Et stort flertal i Byrådet har lige vedtaget et budget, hvor der skal sættes et særligt fokus på bl.a. dagplejere. Hvad vil det have af konsekvenser for kapaciteten. Vil en opnormering af dagplejere kunne afhjælpe kapacitets udfordringen?


Ovenstående kunne ikke besvares i det medlemsforslag der var blevet fremlagt byrådet og derfor mener vi, at den rigtige vej at gå, er at sagen starter som en beslutningssag i Familieudvalget for at få belyst løsningen både fagligt og økonomisk.

 

https://www.sn.dk/egedal-kommune/laeserbrev-pladskapaciteten-i-omraade-ganloese/