Morten Lyager

Medlem af følgende udvalg:

- NÆSTFORMAND FOR KULTUR-, FRITIDS- OG ERHVERVSUDVALGET
- NÆSTFORMAND FOR FAMILIEUDVALGET
- MEDLEM AF ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET
- MEDLEM AF 17.4 UDVALGET OM BORGERDIALOG

Morten Lyager - Foto