<h1>Vicky Holst Rasmussen  </h1>
Borgmester

Vicky Holst Rasmussen

Formand for Økonomiudvalget

Vicky Holst Rasmussen

 

Egedal – et nærværende fællesskab for mange bysamfund

Vi skal nyde de store styrker der er i de enkelte bysamfund. Vi skal turde planlægge som en samlet enhed, men have øje for alles behov. Vi skal skabe ejerskab ved at gøre det nemmere for borgere at være med. Nemmere ved at involvere sig i beslutninger, nemmere ved at bruge vores kommune, samt have en nemmere hverdag. Vi skal tage ejerskab af opgaven alle sammen, vi vil stå sammen og vi vil være stolte af vores kommune.

Den bedste hverdag skabes ved, at vi alle i kommunen har de mest optimale rammer. Vores institutioner og skoler skal være faglige, trygge og fleksible. Vi skal gøre det nemt for alle at træffe det grønne valg og vi skal skabe plads for, at vi alle kan bo i kommunen, når deres liv forandrer sig.

 

Egedal fortjener nærværende lederskab

Vi skal fortsætte med at udvikle Egedal. De seneste mange valgperioder har der været fokus på byudvikling. Med mit lederskab vil vi, som socialdemokrater, arbejde på at have fokus på udvikling af vores velfærd. Vi skal som politikere turde tage ejerskab og ansvar for at vi skal have nærhed og fællesskab i Egedal. Vi skal tro på, at vi alle arbejder for den samme sag - nemlig en god kommune. Vi vil have tillid til at hvert eneste menneske der tager del i fællesskabet, gør det bedste de kan og bidrager med det, de har mulighed for. Det er godt nok for os i Socialdemokratiet.

Derfor har vi i Egedal brug en retning, hvor mennesket altid står først og vi skal alle føle, at vi har en aktie i at skabe Danmarks bedste kommune.

 

Egedal – en kommune bygget på tillid

Jeg vil som borgmester sætte kommunens medarbejdere mere fri og jeg ønsker et system, hvor der er tro på beslutninger og faglighed – jeg tror på at tillid er vejen frem og at faglighed ikke skal styres af økonomi, men af sunde og meningsfulde principper. Eksempelvis ser jeg en folkeskole hvor vores lærer er ved at drukne i papir, det skal vi turde gøre op med, så de igen har mulighed for at have fokus på at gøre det de er allerbedst til, nemlig at undervise vores børn.

Vi skal have medarbejdere i verdensklasse og de skal også føle ejerskab i at skabe en kommune for alle mennesker. Medarbejderne skal kunne arbejde under tillid og derved skabe nærhed for de borgere, der er bruger af kommunen. Dette gælder i særdeleshed dem der igennem et langt liv har bidraget til vores fællesskab, dem skal vi sikre at de fortsat kan have et godt liv. Vi skal huske, at vi har et særligt ansvar for at hjælpe dem der ikke selv kan.